Onderzoek Participatie-wet bij werkgevers

In het kader van de evaluatie van de Participatiewet hebben wij in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar de ervaringen van werkgevers met de Participatiewet. De doelstelling van de Participatiewet is om mensen die nu nog aan de kant staan meer kansen te bieden op regulier werk of op andere vormen van arbeidsbevorderende participatie, en om gemeenten hiervoor meer instrumenten te geven. Hierbij wordt onderzocht hoe werkgevers de Participatiewet ervaren, waarbij de perceptie van werkgevers wordt gemeten. Naast werkgevers spelen de doelgroepen van de Participatiewet, de mensen die als cliënt een beroep doen op de Participatie- wet, een belangrijke rol in dit onderzoek. Omdat er in de beleving van de werkgever geen schotten staan tussen de Participatiewet en de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, maken we richting werkgevers geen onderscheid tussen deze wetten.


Details

Author(s) M.H.M. Adelmeijer, P.J. Schenderling, M.S. Heekelaar, A. Oostveen, R. Beerepoot
Language Dutch
Year of publication Oct, 2015
Publisher Berenschot, Utrecht
Website / Document Visit

Nederlandse publicatie top 10

Zoek publicaties

en

of